Національна академія наук України

Інститут теоретичної фізики
ім. М.М. Боголюбова

Конференція молодих вчених
Сучасні проблеми теоретичної фізики


22-24 грудня 2010 року


Фотографії

Фотографії конференції можна подивитись тут


Програма конференції

Ознайомтесь, будь ласка, з програмою конференції (оновлено 17 грудня 2010).


Організатори

Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
Рада молодих вчених ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України


Оргкомітет конференції

Голова – Загородній А.Г. академік НАН України, директор Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України;
н.с., к. ф.-м. н. Перепелиця С.М.; н.с., к. ф.-м. н. Візнюк О.В.; н.с., к. ф.-м. н. Кравчук В.П.;
н.с., к.ф.м.н. Якубовський Д.А.; м.н.с. П’ятницький Д.В.; асп. Войткова Ю.В.; асп. Ребеш А.П.;
асп. Слободенюк А.О.; асп. Черняк О.М.; асп. Мороз О.


Тематика конференції

Фізика і астрофізика високих енергій, квантова космологія, теорія ядерних систем, квантова теорія поля, теорія симетрій, теорія нелінійних процесів в макромолекулярних структурах, наносистемах і плазмі, динаміка відкритих, сильнонерівноважних фізичних, біологічних, економічних та інформаційних систем.


Оглядові лекції

Секції Запрошені лектори
1. Статистична теорія багаточастинкових системЗагородній Анатолій Глібович,
директор ІТФ ім. М.М. Боголюбова, академік НАНУ
2. Астрофізика і космологія Штанов Юрій Володимирович,
старший н.с., к. ф.-м. н.
3. Фізика біологічних макромолекулГайдідей Юрій Борисович,
завідувач відділу, д. ф.-м. н., проф.
4. Фізика твердого тіла та наноматеріалівСкрипник Юрій Вікторович,
к. ф.-м. н., ІМФ ім. Г.В. Курдюмова НАНУ
5. Фізика ядра і елементарних частинокСименог Іван Васильович,
завідувач відділу, д. ф.-м. н., проф.

До участі в конференції запрошуються студенти, аспіранти та молоді науковці віком до 35 років. Мова конференції: українська/російська/англійська. Форма доповіді – усна/стендова. Для секційної доповіді надається 20 хв. За результатами конференції будуть визначені найкращі доповіді, матеріали яких будуть рекомендовані до друку в УФЖ.


Організаційний внесок

Організаційний внесок у розмірі 60 грн включає в себе програму та тези конференції. Для студентів організаційний внесок знижено до 20 грн. Оргкомітет сприяє поселенню іногородніх учасників.


Реєстрація

Процедуру реєстрації закінчено, тези більше не приймаються.

Дякуємо усім, хто зареєструвався!


Адреса

03680 м. Київ, вул. Метрологічна, 14-б,
Інститут теоретичної физики ім. М.М. Боголюбова НАН України
Тел: (38044) 521-34-95
Fax: (38044) 526-59-98
електронна адреса: confyoung10@bitp.kiev.ua

версія для друку